ENVIBOARD JE HYBRIDNÍ

RECYKLOVANÁ DESKA PRO MODRÉ A ZELENÉ KONSTRUKCE..

 

Enviboard je hybridní recyklovaná deska určená pro zelené i modré střechy, která kombinuje drenážní a retenční funkci. Enviboard zajišťuje optimální distribuci vody pro rostliny nejen v horizontální, ale také ve vertikální rovině. Současně slouží tato recyklovaná a recyklovatelná deska jako ochranná technologická vrstva hydroizolace při instalaci zelené střechy. Díky měřeným a certifikovaným vlastnostem lze Enviboard aplikovat do extenzivní i intenzivní zelené střechy přesně podle potřeb vašeho projektu.

 

Klíčové parametry

 • Recyklovaný výrobek bez přidaných chemických lepidel

 • Optimalizované odtokové vlastnosti jak pro střechu tak i pro vegetaci

 • Vysoká mechanická odolnost

 • Rychlá instalace díky jednoduchému opracování detailů z jednoho typu materiálu

Enviboard jako materiál

Enviboard je vyroben z recyklovaných polyesterových vláken bez chemických pojiv. Díky tomuto přístupu je možné materiál opětovně recyklovat. Chemické lepidla a zvýšený obsah PUR pěn negativně ovlivňuje dlouhodobý vývoj vegetace na zelené střeše. Systém střešního souvrství s EnviBoardem prezentuje efektivní využívání recyklovaných materiálů, hledání nových konceptů vedoucích ke snižování spotřeby energií a eliminaci zátěže životního prostředí. 


Enviboard je vyráběn ve dvou základních variantách o tloušťce 20 a 30 mm. Tyto varianty zajišťují vysokou variabilitu použití hybridní desky podle požadovaných retenčních vlastností v dané lokalitě. Tato koncepce návrhu je součástí návrhových principů systému Smart Roof Solutions. Jednoduchá produktová řada produktů umožňuje realizovat široké spektrum instalací extenzivních, biodiverzních (nature base solution), semiintenzivních i intenzivních zelených střech s rozdílnou expozicí nebo s modulární retenční vlastností.

 

Zelené střecha s deskou Enviboard poskytuje vašemu projektu řadu benefitů

 • Zabraňují přehřívání střech a navazujících konstrukcí 

 • Působí jako výborná zvuková izolace 

 • Filtrují částice prachu a omezují jejich víření v ulicích 

 • Produkují kyslík a váží oxid uhličitý 

 • Zpomalují odtok dešťové vody 

 • Vytváří nové hodnotnější městské ekosystémy z pohledu fauny a flóry 

 • Snižují přehřívání uličních celků v případě četnějšího rozšíření 

 • Výborná ochrana hydroizolace před působením UV záření 

 • Estetický prostředek výrazové architektury moderních staveb

 Možnost použití pro zelené střechy

 

 • Ploché extensivní

 • Biodiverzní střechy

 • Ploché semiintensivní

 • Intensivní

 • Šikmé střechy do 30° dle zvoleného záchytného systému

 

Proč zvolit souvrství s hybridní deskou EnviBoard?

 • Ideální odtok dešťových vod ze střechy

 • Garantované retenční a akumulační parametry, na rozdíl od skladby pouze s vrstvou substrátu

 • Nižší plošná hmotnost desek EnviBoard je vhodná i pro lehké konstrukce střech a rekonstrukce stávajících střech

 • Hybridní deska usnadňuje instalaci a současně chrání hydroizolační vrstvu

 • Recyklovaný a recyklovatelný výrobek vyrobený bez spotřeby vody, tzn. minimální uhlíková stopa

Orientační porovnání odtokových charakteristik různých typů skladeb

Untitled.png

Skladba s nopovou fólií - po naplnění nopů vodou nemá již žádnou retenční schopnost

Ideální odtoková charakteristika odpovídající vrstvě substrátu

 

Skladba s hybridní deskou EnviBoard - odtokovou charakteristiku desky lze nejvíce připodobnit chování substrátu

Skladba s hydrofilní vatou - nadměrná retenční schopnost hrozí přemokřením kořenového systému vegetační vrstvy

Proč aplikovat zelené střechy? 

 

4 z 5 obyvatelů EU budou brzy bydlet ve městech či velkých aglomerací

 

Zatímco se zrychluje růst měst po celém světě, města se stávají stále více zranitelná vůči klimatickým změnám. Městské tepelné ostrovy (Urban heat island), znečištění vzduchu a častější záplavy jsou aktuálně hlavními hrozbami a současně výzvami pro městské části. Stresové prostředí má stále větší vliv nejen na zdraví obyvatel, ale také významné ekonomické dopady.

Co je již postaveno vydrží desetiletí

 

Tento nezpochybnitelný fakt musí reflektovat hodnotný návrh projektů i konstrukcí s ohledem na budoucí klima, extrémní podmínky počasí a jejich dopad jak na člověka tak i na budovy. Kvalitativní měřené parametry výrobků jsou klíčem k zodpovědnému rozhodnutí pro aplikaci vhodných stavebních výrobků.


Zelená infrastruktura je nedílnou součástí stavitelství odjakživa. Jen v různých obdobích dějin rezonovala míra jejího využití. Se současnou potřebou adaptačních opatření staveb s konkrétními parametry na koncept udržitelné výstavby se nutnost přesnějšího plánování stala základní prioritou.

 

CONTACT

ENVILOPE, s.r.o.

Czechia
Bohunická cesta 775/8, 664 48 Moravany
IČO: 08401811
E-mail: info@envilope.cz